Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Havárie a poruchy


Obmedzenia / Prerušenia
Typ Pitná voda/
Odpadová voda
Mesto/Obec Časť Adresa Dátum prerušenia Predpokladané ukončenie
Porucha Pitná voda Becherov Spodná časť obce Becherov Becherov 123 20.08.2018 08:30 20.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Poproč Kostolná Kostolná 55 20.08.2018 08:00 20.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Ždaňa Hornádska Hornádska 233 20.08.2018 08:00 20.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Rozhanovce Poštová Poštová 1 20.08.2018 08:00 20.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Košice Ťahanovské riadky Ťahanovské riadky 25 20.08.2018 08:00 20.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Košice STARE MESTO Ťahanovske riadky 25 20.08.2018 04:00 20.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Černochov Černochov Černochov 19.08.2018 20:30 20.08.2018 12:00
Porucha Pitná voda Rokytov 1/2 obce Rokytov Rokytov č.52 18.08.2018 11:00 18.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Rozhanovce Mlynska 9 18.08.2018 09:00 18.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Čierna nad Tisou ul. Školská, ul. Duklianksých hrdinov, ul. Námestie pionierov ul. Školská pri križovatke 17.08.2018 23:30 18.08.2018 12:00
Porucha Pitná voda Košice Moravská,Svornosti Moravská 19 17.08.2018 14:00 17.08.2018 19:00
Porucha Pitná voda Vranov nad Topľoú. ul. :Rázusová ,Štúrova , dr.Daxnera,M.R.Štefánika Rázusová 100 17.08.2018 13:00 17.08.2018 18:00
Porucha Pitná voda Čierna nad Tisou Č.N.Tisou, ul. Školská, Nám. pionierov, Dukelských hrdinov Č.N.Tisou, ul. Nám. pionierov, Blok C4 17.08.2018 09:45 17.08.2018 15:30
Havária Pitná voda Prešov Ulica Petofiho Petofiho 13 17.08.2018 08:00 17.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Košice Idanská Idanská 37,39,41, 17.08.2018 09:00 17.08.2018 12:00
Havária Pitná voda Raslavice Nižné Raslavice ul. Toplianska 17.08.2018 08:45 17.08.2018 11:00
Porucha Pitná voda Košice Goldirová Goldirová č.7 17.08.2018 08:00 17.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Košice Olivová Olivová č.8 17.08.2018 08:00 17.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Skároš Skároš Skároš č.189 17.08.2018 08:00 17.08.2018 14:00
Porucha Pitná voda Košice Tomašikova,Tolsteho Tolsteho 16.08.2018 10:00 16.08.2018 12:00
Porucha Pitná voda Košice Sofijska 4 16.08.2018 08:00 16.08.2018 15:00
Porucha Pitná voda Košice Jantarova - Palackeho 15.08.2018 16:00 16.08.2018 15:00
Porucha Pitná voda Ždaňa Lipova-Javorova 16.08.2018 08:00 16.08.2018 21:00
Porucha Pitná voda Bardejov ul. Pálenica, Potočná, Záhradná Bard. Nová Ves 16.08.2018 06:00 16.08.2018 16:00
Porucha Pitná voda Dvorníky - Včeláre Včeláre Odstávka VSD 17.08.2018 07:40 17.08.2018 17:30
Porucha Pitná voda Dvorníky - Včeláre Včeláre odstávka VSD 16.08.2018 07:40 16.08.2018 17:30
Porucha Pitná voda Sady nad Torysou Byster, Zdoba Zdoba - vodojem 16.08.2018 08:00 16.08.2018 15:00
Porucha Pitná voda Košice Denešová 9 15.08.2018 08:00 15.08.2018 19:00
Porucha Pitná voda Košice Račí potok 47 15.08.2018 08:00 15.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Zalužice Zalužice Zalužice 290 15.08.2018 08:00 15.08.2018 13:00
Porucha Pitná voda Vranov n/T Sidlisko 1.Mája Bytovka G + I,Materská škola. 15.08.2018 08:00 15.08.2018 13:00

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za prípadné komplikácie, na ich odstránení intenzívne pracujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Kontaktné údaje pre oznámenie vzniku havárie, resp. poruchy:

P.č. Závod, stredisko Miesto stálej služby Telefonický kontakt
1 Bardejov Dukelská 3, Bardejov 054/7864 420
2 Humenné Osloboditeľov 108, Humenné 057/7870 420
3 Košice Vodárenská 18/A, Košice 055/7952 420
4 Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce 056/6810 420
5 Prešov Kúpeľná 3, Prešov 051/7572 421
6 Rožňava Štítnická 285/19, Rožňava 058/4824 420
7 Svidník Stropkovská 643/79, Svidník 054/7865 420
8 Trebišov Komenského 1872, Trebišov      056/6712 420 
9 Vranov nad Topľou ÚV Hencovce, okr. Vranov 057/4871 420

Informácie o poruchách