Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
 
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie Cisterna
s pitnou vodou
Plánovaná odstávka 19.05.2021 - 08:00 Dubovica, v Lipanoch na ulici za Traťou a obec Ďačov – časť Budzín Dubovica, obec Ďačov – časť Budzín, Lipany firma ORAC na ulici za Traťou spolu s osadou   Pitná voda 19.05.2021 - 17:00 NIE
Prerušenie 29.04.2021 - 08:00 Hažlín Obec   Pitná voda 29.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 28.04.2021 - 08:00 Hutka Obec   Pitná voda 28.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 27.04.2021 - 08:00 Varadka Obec   Pitná voda 27.04.2021 - 15:30 NIE
Plánovaná odstávka 27.4.2021 - 07:00   Obec Streda nad Bodrogom, Klín nad Bodrogom, Malý Kamenec, Veľký Kamenec, Viničky Pitná voda 27.4.2021 - 15:00 ANO
Prerušenie 22.04.2021 - 08:00 Cigla Obec   Pitná voda 22.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 21.04.2021 - 08:00 Komárov Obec   Pitná voda 21.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 20.04.2021 - 08:00 Mikulášová Obec   Pitná voda 20.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 15.04.2021 - 08:00 Kružľov Obec   Pitná voda 15.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 14.04.2021 - 08:00 Hervartov Obec   Pitná voda 14.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 13.04.2021 - 08:00 Chmeľová Obec   Pitná voda 13.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 08.04.2021 - 08:00 Krivé Obec   Pitná voda 08.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 07.04.2021 - 08:00 Tročany Obec   Pitná voda 07.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 06.04.2021 - 08:00 Hertník Obec   Pitná voda 06.04.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 18.03.2021 - 08:00 Osikov Obec   Pitná voda 18.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 17.03.2021 - 08:00 Kľušov Obec   Pitná voda 17.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 16.03.2021 - 08:00 Nižná Polianka Obec   Pitná voda 16.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 11.03.2021 - 08:00 Smilno Obec   Pitná voda 11.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 10.03.2021 - 08:00 Kobyly Obec   Pitná voda 10.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 09.03.2021 - 08:00 Bartošovce Obec   Pitná voda 09.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 04.03.2021 - 08:00 Becherov Obec   Pitná voda 04.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 02.03.2021 - 08:00 Janovce Obec   Pitná voda 02.03.2021 - 15:30 NIE
Prerušenie 25.02.2021 - 08:00 Šiba - dolný VDJ Obec   Pitná voda 25.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 24.02.2021 - 08:00 Fričkovce Obec   Pitná voda 24.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 23.02.2021 - 08:00 Stebník Obec   Pitná voda 23.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 18.02.2021 - 08:00 Šiba- horný VDJ Obec   Pitná voda 18.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 17.02.2021 - 08:00 Vaniškovce Obec   Pitná voda 17.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 16.02.2021 - 08:00 Lenartov Obec   Pitná voda 16.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 11.02.2021 - 08:00 Hrabské - dolný VDJ Obec   Pitná voda 11.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 10.02.2021 - 08:00 Malcov Obec   Pitná voda 10.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 09.02.2021 - 08:00 Snaokov-dolný VDJ Obec   Pitná voda 09.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 04.02.2021 - 08:00 Hrabské - horný VDJ Obec   Pitná voda 04.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 03.02.2021 - 08:00 Kurov Obec   Pitná voda 03.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 02.02.2021 - 08:00 Snakov-horný VDJ Obec   Pitná voda 02.02.2021 - 15.30 ANO
Prerušenie 28.1.2021 - 08:00 Frička Obec   Pitná voda 28.01.2021 - 15:30  
Prerušenie 27.1.2021 - 08:00 Vyšný Tvarožec Obec   Pitná voda 27.01.2021 - 15:30  
Prerušenie 26.1.2021 - 08:00 Sveržov Obec   Pitná voda 26.01.2021 - 15:30  
Prerušenie 21.1.2021 - 08:00 Petrová Obec   Pitná voda 21.01.2021 - 15:30  
Prerušenie 20.1.2021 - 08:00 Nižný Tvarožec Obec   Pitná voda 20.01.2021 - 15:30 NIE - nízke teploty
Prerušenie 19.1.2021 - 08:00 Tarnov Obec   Pitná voda 19.01.2021 - 15:30 NIE - nízke teploty
Plánovaná odstávka 19.1.2021 - 08:00 Prešov Od ČS SHELL,Priemyselná zóna po Národnú Diaľničnú spoločnosť Petrovianska Pitná voda 19.1.2021 - 14:00 NIE
Prerušenie 14.1.2021 - 08:00 Gaboltov Obec   Pitná voda 14.01.2021 - 15:30 NIE - nízke teploty
Prerušenie 13.1.2021 - 08:00 Rokytov Obec   Pitná voda 13.01.2021 - 15:30 NIE - nízke teploty
Prerušenie 12.1.2021 - 08:00 Mokroluh Obec   Pitná voda 12.01.2021 - 15:30 NIE - nízke teploty
Plánovaná odstávka 8.12.2020 - 9:00 Moldava nad Bodvou   Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14 Pitná voda 8.12.2020 - 15:00 NIE
Plánovaná odstávka 3.12.2020 - 8:00 Ľubotice   ul. Orgovánová, Šípková, Vodárenská Pitná voda 3.12.2020 - 15:00 NIE
Plánovaná odstávka 19.11.2020 - 9:00 Moldava nad Bodvou   ul. Nová / celá ulica,
Nám.Mieru 15,16,17,18,19
Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14
Pitná voda 19.11.2020 - 15:00 NIE
Plánovaná odstávka 18.11.2020 - 9:00 Moldava nad Bodvou   ul. Nová / celá ulica,
Nám.Mieru 15,16,17,18,19
Nám.Budovateľov 4,6,8,10,12,14
Pitná voda 18.11.2020 - 15:00 NIE
Plánovaná odstávka 16.11.2020 - 7:00 Kalša, Slivník, Kuzmice Obec   Pitná voda 16.11.2020 - 20:00 ANO
Plánovaná odstávka 12.11.2020 - 8:30 Miklušovce   Miklušovce Pitná voda 12.11.2020 - 15:00  
Prerušenie 11.11.2020 - 7:00 Harhaj Obec   Pitná voda 11.11.2020 - 14:00 ANO
Plánovaná odstávka 22.10.2020 - 7:00 Lipany   Odbojárska Pitná voda 22.10.2020 - 15:00 ANO
Plánovaná odstávka 22.10.2020 - 8:00 Košice Juh Pri nemocnici Pitná voda 22.10.2020 - 17:00 ANO
Prerušenie 21.10.2020 - 8:00 Vyšný Kručov Obec   Pitná voda 21.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 20.10.2020 - 8:00 Lopúchov Obec   Pitná voda 20.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 19.10.2020 - 8:00 Buclovany Obec   Pitná voda 19.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 15.10.2020 - 8:00 Abrahámovce Obec   Pitná voda 15.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 14.10.2020 - 8:00 Harhaj Obec   Pitná voda 14.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 12.10.2020 - 8:00 Oľšavce Obec   Pitná voda 12.10.2020 - 15:30 ANO
Prerušenie 8.10.2020 - 8:00 Kuková Obec   Pitná voda 8.10.2020 - 15:30 ANO
Obmedzenie 6.10.2020 - 8:00 Giraltobvce VDJ 400 Budovateľská   Pitná voda 6.10.2020 - 15:30 ANO
Obmedzenie 5.10.2020 - 8:00 Giraltovce VDJ 500 Tehelná   Pitná voda 5.10.2020 - 15:30 ANO
Plánovaná odstávka 2.10.2020 - 8:00 Kysak   Od č. 104 po č. 126 Pitná voda 2.10.2020 - 15:00 ANO
Plánovaná odstávka 1.10.2020 - 8:00 Veľká Ida Gomboš Od č. 1 po č. 25 Pitná voda 1.10.2020 - 15:00 ANO
Prerušená dodávka vody 21.9.2020 9:00 Baňa   cca 3 domy okolo domu č. 3 Pitná voda 21.09.2020 - 13:00 NIE
Plánovaná odstávka 3.9.2020 - 8:00 Mokrance   ul. Staničná, ul. Úzka Pitná voda 3.9.2020 - 15:00 NIE
Plánovaná odstávka 3.9.2020 - 8:00 Ľubotice   ul. Slnečná, ul. Polárna, časť ul. Makarenkova (párna strana od č. 74 a vyššie, nepárna strana od č 63 a vyššie) Pitná voda 3.9.2020 - 15:00 ANO
Plánovaná odstávka 2.9.2020 - 8:00 Malá Ida   Ul. Hlavná, Letná, Zimná, Tichá, Idanská, K ihrisku, Mlynská, Skladná Pitná voda
/obec Malá Ida;
od 8:00-15:00/
2.9.2020 - 15:00  
Plánovaná odstávka 27.7.2020 - 07:00 Prešov ul. Jarková Prešov ul. Jarková od ul Tkáčska po ul Suchomlynskú , rekonštrukcia kanalizačného zberača

Prešov ul. Jarková

dopravné obmedzenie

bez obmedzení 2.8.2020 - 18:00 NIE
Plánovaná odstávka 23.07.2020 - 8:00 Košice KVP Jána Pavla II Pitná voda 23.07.2020 - 17:00 ANO
Prerušená dodávka vody 21.07.2020 - 08:00 Prešov   Jarková (od Hlavnej po Šarišskú), Suchomlynská, Baštová, Hlavná č. 121,119,117,115,105,103 Pitná voda 21.07.2020 - 20:00 ANO
Plánovaná odstávka 13.7.2020 Prešov ČS Dúbrava Prešov   Pitná voda 21.7.2020 ANO
Plánovaná odstávka 15.7.2020 - 8:00 Prešov   na ulici
Jarková (od Tkáčskej po Biskupa Gojdiča),
Weberova, Tkáčska, Baštová č.1
Pitná voda 15.7.2020 - 20:00 ANO
Plánovaná odstávka 15.7.2020 - 8:00 Košice

Sídlisko Dargovských hrdinov

Slivník Pitná voda 15.7.2020 - 15:00  
Plánovaná odstávka 18.06.2020 - 08:00 Prešov Jarková, Floriánova, Tkáčska, Baštová (od Floriánovej po Tkáčsku), Hlavná č.105,117, 27, 83, 85, 89, 93 Floriánova x Jarková Pitná voda 18.06.2020 - 20:00  
Plánovaná odstávka 25.6.2020 - 7:00 Košice KVP Jána Pavla II Pitná voda 25.6.2020 - 15:00  
Plánovaná odstávka 5.6.2020 - 8:00 Valaliky   Slnečná Pitná voda 5.6.2020 - 15:00  
Prerušenie 26.05.2020 - 08:00 Šarišské Bohdanovce
a obec Nová Polhora
Šarišské Bohdanovce časť Hôrka a časť Grúň a v obci Nová Polhora Šarišské Bohdanovce
a obec Nová Polhora
Pitná voda 26.05.2020 - 14:00  
Prerušenie 26.05.2020 - 08:00 Dulova Ves Dulova Ves Dulova Ves Pitná voda 26.05.2020 - 16:00  
Prerušenie 20.05.2020 - 08:00 Prešov Petrovanská od ČSPH Shell po areál NDS Petrovanská Pitná voda 20.05.2020 - 16:00  
Prerušenie 20.5.2020 Lopúchov Obec   Voda 20.5.2020 15:30  
Prerušenie 19.5.2020 Buclovany Obec   Voda 19.5.2020 15:30  
Prerušenie 13.5.2020 Abrahámovce Obec   Voda 13.5.2020 15:30  
Prerušenie 12.5.2020 Harhaj Obec   Voda 12.5.2020 15:30  
Prerušenie 6.5.2020 Oľšavce Obec   Voda 6.5.2020 15:30  
Prerušenie 5.5.2020 Vyšný Kručov Obec   Voda 5.5.2020 13:30  
Prerušenie 1.5.2020 19:00 Tarnov Obec   Voda 4.5.2020 7:00  
Plánovaná odstávka 2.7.2020 - 8:00 Prešov Obec Soľnobanská od č. 15 až 39 a od č. 12 až 30 Voda 2.7.2020 - 14:00