Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia plánované

 

Obmedzenia / Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 pism. d) a f)
Plánované
Obmedzenia / Prerušenia
Dátum
Obmedzenia / Prerušenia
Mesto/Obec Časť Adresa Pitná voda
Odpadová voda
Predpokladané  ukončenie
Plánovaná odstávka 23.01.2018 - 08:00 hod. Medzilaborce Duchnovičova,
Kpt. Nálepku,
Pod úbočou, SNP, Tolstého, Gorkého
Medzilaborce Pitná voda 24.01.2018 - 08:00 hod.
Plánovaná odstávka 24.01.2018 Rokytov Obec VDJ Rokytov Pitná voda 24.01.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 25.01.2018 Tarnov Obec VDJ Tarnov Pitná voda 25.01.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 30.01.2018 Sveržov Obec VDJ Sveržov Pitná voda 30.01.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 31.01.2018 N. Tvarožec Obec VDJ N. Tvarožec Pitná voda 31.01.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 01.02.2018 Gaboltov Obec VDJ Gaboltov Pitná voda 01.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 06.02.2018 V. Tvarožec Obec VDJ V. Tvarožec Pitná voda 06.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 07.02.2018 Kurov Obec VDJ Kurov Pitná voda 07.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 08.02.2018 Petrová Obec VDJ Petrová Pitná voda 08.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 13.02.2018 Hrabské Obec VDJ-horný Hrabské Pitná voda 13.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 14.02.2018 Snakov Obec VDJ-dolný Snakov Pitná voda 14.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 15.02.2018 Frička Obec VDJ Frička Pitná voda 15.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 20.02.2018 Hrabské Obec VDJ-dolný Hrabské Pitná voda 20.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 21.02.2018 Snakov Obec VDJ-horný Snakov Pitná voda 21.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 22.02.2018 Malcov Obec VDJ Malcov Pitná voda 22.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 27.02.2018 Lenartov Obec VDJ Lenartov Pitná voda 27.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 28.02.2018 Stebník Obec VDJ Stebník Pitná voda 27.02.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 01.03.2018 Vaniškovce Obec VDJ Vaniškovce Pitná voda 01.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 06.03.2018 Becherov Obec VDJ Becherov Pitná voda 06.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 07.03.2018 Šiba Obec VDJ Šiba Pitná voda 07.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 08.03.2018 Kľušov Obec VDJ Kľušov Pitná voda 08.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 13.03.2018 Fričkovce Obec VDJ Fričkovce Pitná voda 13.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 14.03.2018 Šiba Obec VDJ Šiba Pitná voda 14.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 15.03.2018 Kobyly Obec VDJ Kobyly Pitná voda 15.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 20.03.2018 Osikov Obec VDJ Osikov Pitná voda 20.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 21.03.2018 Smilno Obec VDJ Smilno Pitná voda 21.03.2018 - 15:30 hod.
Plánovaná odstávka 22.03.2018 Janovce Obec VDJ Janovce Pitná voda 22.03.2018 - 15:30 hod.