Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

E-služby vodárne

Prihlásenie