Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Havárie a poruchy


Obmedzenia / Prerušenia
Typ Pitná voda/
Odpadová voda
Mesto/Obec Časť Adresa Dátum prerušenia Predpokladané ukončenie
Porucha Pitná voda Vyšná Hutka Vyšná Hutka Vyšná Hutka 19.07.2019 09:50 19.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Nižná Hutka Nižná Hutka Nižná Hutka 19.07.2019 09:50 19.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Košice Košice-Krásna n/Hornádom celá M.Č, obec Nižná Hutka, obec Vyšná Hutka, obec Kokšov Bakša KE, Nova 7 19.07.2019 08:00 19.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda K.Bela K.Bela 185 18.07.2019 15:00 18.07.2019 20:00
Havária Pitná voda Žehňa Žehňa Žehňa č. 30 18.07.2019 08:00 18.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Perin Perin Perin 228 18.07.2019 09:00 18.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Košice Kalinovska, Kurska Kalinovska 8 18.07.2019 09:00 18.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Bardejov 7 domov ul. Českej Lipy 17.07.2019 17:00 18.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Krivé č.40-60 17.07.2019 18:00 18.07.2019 05:30
Porucha Pitná voda Krivé č.d. 40-60 Krivé č.d. 40 17.07.2019 18:00 18.07.2019 05:30
Porucha Pitná voda Perín č. domu 228 17.07.2019 14:00 17.07.2019 16:00
Havária Pitná voda Čičarovce Čičarovce celá obec ZR Boťany Veľké Kapušany 17.07.2019 11:00 17.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Michalovce Obec Zbudza Armatúrna šachta pred obcou. 17.07.2019 13:20 17.07.2019 16:00
Porucha Pitná voda Košice Poľská, Rastislavová, Cintorínska Poľská - Rastislavová 17.07.2019 08:00 17.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Lacková 2 17.07.2019 08:00 17.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Ďurkov č. domu 230 17.07.2019 08:00 17.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Skaroš 244 16.07.2019 15:00 16.07.2019 19:00
Porucha Pitná voda Krivé pri Kružlove č.40-60 16.07.2019 18:00 17.07.2019 05:30
Havária Pitná voda Drienica Drienica ľavá strana smerom hore Drienica č. 177 16.07.2019 08:00 16.07.2019 14:00
Havária Pitná voda Bardejov Nábrežná 26,27 16.07.2019 07:00 16.07.2019 09:00
Porucha Pitná voda Košice Sever Bocatiova 4 16.07.2019 08:00 16.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Terasa Trieda SNP 36 16.07.2019 08:30 16.07.2019 14:30
Havária Pitná voda Bardejov Hypernova, Bužňa, 4 rod. domy Štefániková, Mlynská ul. 17.07.2019 08:00 18.07.2019 16:00
Porucha Pitná voda Fričkovce Od cintorína po futbalové ihrisko (cca 20 rodinných domov). oproti domu č.192 15.07.2019 17:00 16.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Sokoľ Sokoľ Záhradna 196 15.07.2019 08:00 15.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou Školska 292 15.07.2019 08:00 15.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Sokoľ Záhradná Záhradná 196 14.07.2019 14:00 15.07.2019 12:00
Porucha Pitná voda Kysak Kysak Kysak 33 14.07.2019 08:20 14.07.2019 14:00
Porucha Pitná voda Košice Tr.SNP Tr.SNP 36 14.07.2019 08:00 14.07.2019 15:00
Porucha Pitná voda Bardejov ul. Nábrežná 24-28 ul. Nábrežná 27 13.07.2019 12:00 15.07.2019 15:00

Ospravedlňujeme sa všetkým odberateľom za prípadné komplikácie, na ich odstránení intenzívne pracujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

Kontaktné údaje pre oznámenie vzniku havárie, resp. poruchy:

P.č. Závod, stredisko Miesto stálej služby Telefonický kontakt
1 Bardejov Dukelská 3, Bardejov 054/7864 420
2 Humenné Osloboditeľov 108, Humenné 057/7870 420
3 Košice Vodárenská 18/A, Košice 055/7952 420
4 Michalovce P. O. Hviezdoslava 50, Michalovce 056/6810 420
5 Prešov Kúpeľná 3, Prešov 051/7572 421
6 Rožňava Štítnická 285/19, Rožňava 058/4824 420
7 Svidník Stropkovská 643/79, Svidník 054/7865 420
8 Trebišov Komenského 1872, Trebišov      056/6712 420 
9 Vranov nad Topľou ÚV Hencovce, okr. Vranov 057/4871 420

Informácie o poruchách