Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
4000014726 Hviezdoslavova, 12, Sobrance, 073 01 Pitná voda 26.07.2018 29.07.2018
4000011421 Vyšné Nemecké, 113, Vyšné Nemecké, 072 51 Pitná voda 22.10.2018 25.10.2018
3000012781 Moldavská cesta, 438, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000025226 Košická Belá, 61, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
4000019301 Vrbnica, 7, Vrbnica, 072 16 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000010828 Zemplín, 67, Zemplín, 076 34 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
3000029068 Lorinčík, 51, Košice, 040 11 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
1000000395 Štefánikova, 78, Bardejov, 085 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
3000022321 Na hájiku, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000013851 Obchodná, , Poproč, 044 24 Pitná voda 16.05.2019 19.05.2019
3000031930 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000031927 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000032307 Ďurkov, 164, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
3000032613 Kvetná, 511/6, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 14.06.2019 17.06.2019
3000003867 Magdalénska, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
4000005907 Poruba pod Vihorlatom, 15, Poruba pod Vihorlatom, 072 32 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
3000017896 Ždaňa, 188, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
3000024568 Jasov, 205, Jasov, 044 23 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
3000015846 Kokšov-Bakša, 10, Kokšov-Bakša, 044 13 Pitná voda 23.07.2019 26.07.2019
8000007310 Hlavná, 235, Streda nad Bodrogom, 076 31 Pitná voda 25.07.2019 28.07.2019
4000020703 Sliepkovce, 32, Sliepkovce, 072 37 Pitná voda 29.07.2019 01.08.2019
3000025785 Veľká Ida, 98, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 29.07.2019 01.08.2019
1000003972 Nižný Tvarožec, 57, Nižný Tvarožec, 086 02 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
9000009797 Čaklov, 621/3, Čaklov, 094 35 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
9000011319 Čaklov, 422, Čaklov, 094 35 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
4000020344 Markovce, 166, Markovce, 072 06 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
4000023353 Hradištská Moľva, 12, Malčice, 072 06 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
4000006738 Markovce, 74, Markovce, 072 06 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
8000014863 Malé Trakany, 262, Malé Trakany, 076 42 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
8000021792 Lúčna, 174/12, Zemplínske Hradište, 076 01 Odpadová voda 23.08.2019 26.08.2019
1000009866 Mihaľov, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 20.08.2019 23.08.2019
3000017914 Ždaňa, 21, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 31.07.2019 03.08.2019
8000001250 Ružová, 3211/9, Trebišov, 075 01 Pitná voda 02.08.2019 05.08.2019
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
9000013251 Zámutov, 457, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013260 Zámutov, 536, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000008945 Čaklov, 429, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013411 Zámutov, 589, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013954 Nová, 264, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 13.08.2018 16.08.2018
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
9000012762 Čemernianska, 155, Vranov nad Topľou, 093 03 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
9000013786 Čaklov, 395, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000030660 S.N.P., 65, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031959 Mlynky, 5, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031486 Blatná, 6, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2019 03.02.2019
3000035640 Cintorínska, 6, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000034686 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037037 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000036983 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
8000001924 Štúrova, 514/44, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000037057 Podlesná, 404/57, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000022458 Na hájiku, 34, Košice, 040 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038215 Hlavná, 140/113, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000040754 Horná úvrať, 2, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
1000000445 Bardejovské Kúpele, 2033/66, Bardejov, 086 31 Odpadová voda 17.04.2019 20.04.2019
3000030926 Vajkovce, 115, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000032227 Vajkovce, 103, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 29.04.2019 02.05.2019
1000009692 Štefánikova, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 30.04.2019 03.05.2019
3000024153 Košická Belá, 174, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 27.05.2019 30.05.2019
3000040534 Ďurkov, 251, Ďurkov, 044 19 Odpadová voda 03.06.2019 06.06.2019
8000012928 Kalša, 180, Kalša, 044 18 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000029361 Hrdinov SNP, 121, Vyšný Medzev, 044 25 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000039105 Kostolná, 448/33, Jasov, 044 23 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034333 Maša, , Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034656 Pod Horou, 66, Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
9000013866 Jarková, 524/13, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000014110 Nová, 220/88, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000014278 Nová, 278/6, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
1000010406 Komunikácie, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 22.07.2019 25.07.2019
4000014765 Kúpeľská, 32, Sobrance, 073 01 Odpadová voda 25.07.2019 28.07.2019
3000005668 Ražná, 6, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.07.2019 29.07.2019
9000010203 Rudlov, 11, Rudlov, 094 35 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
9000013480 Zámutov, 482, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
9000014144 Zámutov, 672, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
3000032249 Červený rak, 9, Košice, 040 01 Odpadová voda 13.05.2019 16.05.2019
3000026339 Rozmarínová, 22, Košice, 040 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
6000016679 Gemerská, 175, Plešivec, 049 11 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
8000019481 Kalša, 142, Kalša, 044 18 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
8000019842 Cintorínska, 160, Čerhov, 076 81 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
4000006519 Jovsa, 1, Jovsa, 072 32 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
3000039394 Potočná, 247/53, Jasov, 044 23 Odpadová voda 31.07.2019 03.08.2019
3000017473 Pod hradom, 417, Slanec, 044 17 Pitná voda 08.08.2019 11.08.2019
3000017471 Slanec, 191/17, Slanec, 044 17 Pitná voda 08.08.2019 11.08.2019
1000011303 Starý Blich, 29, Bardejov, 085 01 Odpadová voda 09.08.2019 12.08.2019
3000035263 Hlavná, 201, Malá Ida, 044 20 Odpadová voda 23.08.2019 26.08.2019
1000005572 Kuková, 147, Kuková, 086 44 Pitná voda 14.08.2019 17.08.2019
8000011985 Čičarovce, 173, Čičarovce, 076 71 Pitná voda 14.08.2019 17.08.2019
3000038713 Na Homôlke, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 22.08.2019 25.08.2019
3000034220 Buzica, 209, Buzica, 044 73 Pitná voda 22.08.2019 25.08.2019
4000019826 Mierová, 1430/64, Sobrance, 073 01 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000009819 Herľany, 54, Herľany, 044 46 Pitná voda 26.08.2019 29.08.2019
3000009839 Herľany, 37, Herľany, 044 46 Pitná voda 26.08.2019 29.08.2019
4000007759 Čečehov, 8, Čečehov, 072 11 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
4000010455 Sliepkovce, 59, Sliepkovce, 072 37 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
4000024149 Iňačovce, 39, Iňačovce, 072 11 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
4000020564 Zalužice, 415, Zalužice, 072 34 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000032620 Kvetná, 521/8, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000015559 Drienovec, 113, Drienovec, 044 01 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000030892 Zlaté pole, 7, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000015562 Drienovec, 142, Drienovec, 044 01 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000002818 Kováčska, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000035596 Chrastné, 81, Chrastné, 044 44 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000038060 Vtáčkovce, 59, Vtáčkovce, 044 47 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000032619 Kvetná, 521/8, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000039315 Košické Olšany, 32, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000041228 Levanduľová ulica, , Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
3000041512 Malinová ulica, , Malá Ida, 044 20 Pitná voda 27.08.2019 30.08.2019
8000006133 Hlavná, 225/93, Svätuše, 076 83 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
8000010840 Zemplín, 79, Zemplín, 076 34 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
8000010816 Zemplín, 173, Zemplín, 076 34 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
5000017511 Sládkovičova, 1, Lipany, 082 71 Odpadová voda 02.09.2019 05.09.2019
6000007673 Nadabula, 81, Nadabula, 048 01 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
1000008067 Poliakovce, 100, Poliakovce, 086 11 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
1000003147 Kukučínova, 500/51, Giraltovce, 087 01 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000024071 Nižná Kamenica, 129, Nižná Kamenica, 044 45 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000017190 Slanec, 28, Slanec, 044 17 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000025811 Veľká Ida, 222, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000025750 Veľká Ida, 481, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000025740 Veľká Ida, 554, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000025773 Veľká Ida, 561, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000029821 Perín, 117, Perín-Chym, 044 74 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000017299 Slanec, 276, Slanec, 044 17 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000017449 Slanec, 353, Slanec, 044 17 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000029434 Chym, 88, Perín-Chym, 044 74 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000015492 Drienovec, 257, Drienovec, 044 01 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000025683 Veľká Ida, 486, Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
3000037405 Robotnícka, 26, Košice, 040 11 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
2000004268 Slovenská Volová, 44, Slovenská Volová, 067 22 Pitná voda 02.09.2019 05.09.2019
6000008526 Roštár, 132, Roštár, 049 35 Pitná voda 13.09.2019 16.09.2019
3000027392 Beniakovce, 100, Beniakovce, 044 42 Pitná voda 16.09.2019 19.09.2019
3000018040 Ždaňa, 68, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 16.09.2019 19.09.2019
3000025687 Veľká Ida, , Veľká Ida, 044 55 Pitná voda 16.09.2019 19.09.2019