Nahlásenie poruchy

závod Košice

055/7952 420

Webcentrum

Prihlásenie

Obmedzenia / Prerušenia iné

Obmedzenia/Prerušenia dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd podľa zákona 442/2002 Z.z. § 32 ods. 1 písm. g) až p)
Číslo odberného miesta Adresa odberného miesta Pitná voda
Odpadová voda
Dátum zverejnenia Dátum, po ktorom VVS, a.s.
pristúpi k obmedzeniu/prerušeniu
3000011038 Námestie oceliarov, , Košice, 040 01 Odpadová voda 26.05.2017 29.05.2017
3000019684 Poničanova, 10, Košice, 040 17 Odpadová voda 23.02.2017 26.02.2017
3000024944 Medzevská, 614, Jasov, 044 23 Pitná voda 01.08.2017 04.08.2017
3000012307 Vodná, 72, Moldava nad Bodvou, 045 01 Odpadová voda 31.10.2017 03.11.2017
3000001620 Hájnická, 14, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2017 29.10.2017
4000008412 Rakovec nad Ondavou, 342, Rakovec nad Ondavou, 072 03 Odpadová voda 01.12.2017 04.12.2017
9000010532 Sačurov, 414, Sačurov, 094 13 Pitná voda 05.02.2018 08.02.2018
3000040344 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040349 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040347 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000040345 Južná trieda, 82, Košice, 040 01 Odpadová voda 23.02.2018 26.02.2018
3000009665 Južná trieda, 66, Košice, 040 01 Odpadová voda 28.05.2018 31.05.2018
4000014726 Hviezdoslavova, 12, Sobrance, 073 01 Pitná voda 26.07.2018 29.07.2018
9000013251 Zámutov, 457, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013260 Zámutov, 536, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000008945 Čaklov, 429, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013411 Zámutov, 589, Zámutov, 094 15 Odpadová voda 01.08.2018 04.08.2018
9000013954 Nová, 264, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 13.08.2018 16.08.2018
4000015553 Pavlovce nad Uhom, 323, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015052 Pavlovce nad Uhom, 31, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000015552 Pavlovce nad Uhom, 322, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 25.09.2018 28.09.2018
4000014040 Pavlovce nad Uhom, 649, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 05.10.2018 08.10.2018
4000011421 Vyšné Nemecké, 113, Vyšné Nemecké, 072 51 Pitná voda 22.10.2018 25.10.2018
3000004516 Opatovská cesta, 11, Košice, 040 01 Odpadová voda 26.10.2018 29.10.2018
9000010306 Majerovce, 3, Majerovce, 094 09 Pitná voda 16.11.2018 19.11.2018
3000018160 Hosťovce, 4, Hosťovce, 044 02 Pitná voda 31.10.2018 03.11.2018
3000012781 Moldavská cesta, 438, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 05.11.2018 08.11.2018
9000012762 Čemernianska, 155, Vranov nad Topľou, 093 03 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
9000013786 Čaklov, 395, Čaklov, 094 35 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000018256 Pod vodojemom, 2, Družstevná pri Hornáde, 044 31 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000025226 Košická Belá, 61, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 03.01.2019 06.01.2019
3000030660 S.N.P., 65, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 03.01.2019 06.01.2019
3000034236 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
3000031959 Mlynky, 5, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 29.01.2019 01.02.2019
4000002917 Sosnová, 9, Michalovce, 071 01 Pitná voda 31.01.2019 03.02.2019
3000031486 Blatná, 6, Rozhanovce, 044 42 Odpadová voda 31.01.2019 03.02.2019
5000009338 Matice Slovenskej, 31, Veľký Šariš, 082 21 Pitná voda 11.03.2019 14.03.2019
5000006163 Ardova, 4/8, Kapušany, 082 12 Pitná voda 05.03.2019 08.03.2019
3000035640 Cintorínska, 6, Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000034686 Mlynky, , Nižný Klátov, 044 12 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000037037 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
3000036983 Na Balotách, , Valaliky, 044 13 Odpadová voda 05.03.2019 08.03.2019
9000000385 Mierová, 1433, Vranov nad Topľou, 093 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
1000000445 Bardejovské Kúpele, 2033/66, Bardejov, 086 31 Odpadová voda 17.04.2019 20.04.2019
5000023589 Mateja Murgaša, , Prešov, 080 06 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001924 Štúrova, 514/44, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000012799 Turňa nad Bodvou, 337, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 18.04.2019 21.04.2019
3000003674 Hlavná, 35, Košice, 040 01 Pitná voda 05.04.2019 08.04.2019
4000019301 Vrbnica, 7, Vrbnica, 072 16 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
4000008649 Suché, 107, Suché, 071 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
4000023146 Šamudovce, 5, Šamudovce, 072 01 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001764 Gorkého, 344/11, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
8000010828 Zemplín, 67, Zemplín, 076 34 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
8000001758 Mostová, 301/60, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000037057 Podlesná, 404/57, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000029068 Lorinčík, 51, Košice, 040 11 Pitná voda 04.04.2019 07.04.2019
3000005998 Slávičia, 1, Košice, 040 01 Odpadová voda 29.04.2019 02.05.2019
3000022458 Na hájiku, 34, Košice, 040 01 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038215 Hlavná, 140/113, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000038373 Okružná, 71/43, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000022432 Jazvečia, 35, Košice, 040 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000040754 Horná úvrať, 2, Valaliky, 044 13 Odpadová voda 04.04.2019 07.04.2019
3000030926 Vajkovce, 115, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
3000032227 Vajkovce, 103, Vajkovce, 044 43 Odpadová voda 25.04.2019 28.04.2019
1000000395 Štefánikova, 78, Bardejov, 085 01 Pitná voda 30.04.2019 03.05.2019
1000009692 Štefánikova, , Bardejov, 085 01 Odpadová voda 30.04.2019 03.05.2019
3000034147 Hlavná, 26, Ruskov, 044 19 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000022321 Na hájiku, 21, Košice, 040 01 Pitná voda 02.05.2019 05.05.2019
3000034363 Hrašovík, , Hrašovík, 044 42 Pitná voda 06.05.2019 09.05.2019
3000013851 Obchodná, , Poproč, 044 24 Pitná voda 16.05.2019 19.05.2019
6000011285 Gemerská Hôrka, 134, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 24.05.2019 27.05.2019
8000002327 Darg.hrdinov, 114/56, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
8000002043 Partizánska, 1151/28, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
3000026339 Rozmarínová, 22, Košice, 040 01 Odpadová voda 24.05.2019 27.05.2019
3000032249 Červený rak, 9, Košice, 040 01 Odpadová voda 13.05.2019 16.05.2019
4000016490 Orechová, 115, Orechová, 072 51 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
4000024885 Kucany, 16, Oborín, 076 75 Pitná voda 22.05.2019 25.05.2019
3000031930 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000031927 Kráľovce, , Kráľovce, 044 44 Pitná voda 17.05.2019 20.05.2019
3000024153 Košická Belá, 174, Košická Belá, 044 65 Pitná voda 27.05.2019 30.05.2019
3000034463 Staničná, 256, Ruskov, 044 19 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
3000032307 Ďurkov, 164, Ďurkov, 044 19 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
2000008282 Štúrova, 2197, Snina, 069 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
3000031208 Budimír, 305, Budimír, 044 43 Pitná voda 28.05.2019 31.05.2019
3000034087 Budimír, , Budimír, 044 43 Pitná voda 28.05.2019 31.05.2019
3000037553 Zádiel, 24, Zádiel, 044 02 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
2000008283 Štúrova, 774, Snina, 069 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
2000015380 Štúrova, 2685, Snina, 069 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
3000040534 Ďurkov, 251, Ďurkov, 044 19 Odpadová voda 03.06.2019 06.06.2019
2000007815 Štúrova, 775, Snina, 069 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
2000008281 Štúrova, 2198, Snina, 069 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
2000006776 Topoľovka, 73, Topoľovka, 067 45 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
3000017182 Hlavná, 210, Slanec, 044 17 Pitná voda 24.06.2019 27.06.2019
3000011688 Budulovská, 1, Moldava nad Bodvou, 045 01 Pitná voda 18.06.2019 21.06.2019
4000000906 Gen.Petrova, 2187/27, Michalovce, 071 01 Pitná voda 03.06.2019 06.06.2019
3000013509 Kostolná, 52, Poproč, 044 24 Pitná voda 14.06.2019 17.06.2019
3000032613 Kvetná, 511/6, Malá Ida, 044 20 Pitná voda 14.06.2019 17.06.2019
4000016776 Okružná, , Michalovce, 071 01 Odpadová voda 20.06.2019 23.06.2019
8000012928 Kalša, 180, Kalša, 044 18 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
4000024034 Jovsa, 303, Jovsa, 072 32 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
4000020522 Jovsa, 82, Jovsa, 072 32 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000029361 Hrdinov SNP, 121, Vyšný Medzev, 044 25 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000039105 Kostolná, 448/33, Jasov, 044 23 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034333 Maša, , Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
3000034656 Pod Horou, 66, Košice, 040 16 Odpadová voda 25.06.2019 28.06.2019
6000015892 Krásnohorské Podhradie, 483, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 26.06.2019 29.06.2019
9000011412 Čaklov, 384, Čaklov, 094 35 Pitná voda 27.06.2019 30.06.2019
3000034867 Baška, , Baška, 040 16 Pitná voda 27.06.2019 30.06.2019
3000035738 Baška, 205, Baška, 040 16 Pitná voda 27.06.2019 30.06.2019
9000001553 Bystré, 405, Bystré, 094 34 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
9000001720 Bystré, 404, Bystré, 094 34 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
9000013866 Jarková, 524/13, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000013960 Nová, 245, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000014110 Nová, 220/88, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000014278 Nová, 278/6, Sečovská Polianka, 094 14 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
9000006136 Za kostolom, 634/2, Sečovská Polianka, 094 14 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
9000002029 Košarovce, 144, Košarovce, 094 06 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
6000013177 Štefánikova, 167, Jelšava, 049 16 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000028222 Kuzmányho, 12, Košice, 040 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
1000000248 Pod Vinbargom, 2649, Bardejov, 085 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
7000000131 Bardejovská, 418, Svidník, 089 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
1000000243 Partizánska, 2850, Bardejov, 085 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
6000008811 Čierna Lehota, 202, Čierna Lehota, 049 36 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
7000000292 Bardejovská, 747, Svidník, 089 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
7000007280 Sov.hrdinov, 167, Svidník, 089 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
6000011286 Gemerská Hôrka, 139, Gemerská Hôrka, 049 12 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
6000004571 Lipová, 608, Krásnohorské Podhradie, 049 41 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
5000020510 Jazdecká, 1, Prešov, 080 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
3000003867 Magdalénska, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000029565 Herľany, 79, Herľany, 044 46 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000035044 Košické Olšany, 33, Košické Olšany, 044 42 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000026166 Budimír, 227, Budimír, 044 43 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
5000014147 Košická, , Prešov, 080 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
3000009962 Dolná, 197, Ruskov, 044 19 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
4000006510 Klokočov, , Klokočov, 072 36 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
2000016067 Podskalka, , Humenné, 066 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
2000015001 Jasenovská, 27, Humenné, 066 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
2000008460 Budovateľská, 5, Snina, 069 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
4000005907 Poruba pod Vihorlatom, 15, Poruba pod Vihorlatom, 072 32 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
2000014560 Podskalka, 11, Humenné, 066 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
2000008024 Budovateľská, 5, Snina, 069 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
2000012587 Duk.hrdinov, 265, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
2000012590 Duk.hrdinov, 268/9, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
2000012589 Duk.hrdinov, 7, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
5000013656 Špitálska, 5, Prešov, 080 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
2000013291 Duchnovičova, 590/130, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
2000000000 Poľana, 827/16, Humenné, 066 01 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
3000017896 Ždaňa, 188, Ždaňa, 044 11 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
2000012105 Puškinova, 243/6, Snina, 069 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
2000015186 Tolstého, 677, Medzilaborce, 068 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
8000002032 SNP, 951/16, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
8000002099 Plechotická, 1044/49, Sečovce, 078 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
8000002132 M.R.Štefánika, 1003/84, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
4000005809 Klokočov, 5, Klokočov, 072 36 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000022528 Hlavná, 79, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
5000003509 Slovenská, 54, Prešov, 080 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
3000024568 Jasov, 205, Jasov, 044 23 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
4000022634 Palín, 294, Palín, 072 13 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
8000018160 Blatná, 425/2, Sečovce, 078 01 Odpadová voda 02.07.2019 05.07.2019
3000020484 Štóska, 31, Medzev, 044 25 Pitná voda 10.07.2019 13.07.2019
4000004600 Klokočov - Paľkov, , Klokočov, 072 36 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
8000009258 Staničná, 27, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
8000009828 Mlynská, 7, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
8000009667 Vojanská, 63, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
4000023103 Hnojné, 97, Hnojné, 072 33 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
8000023517 Vojanská, 1115/66, Veľké Kapušany, 079 01 Pitná voda 15.07.2019 18.07.2019
8000002203 Široká, 769/5, Sečovce, 078 01 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
4000011794 Porúbka, 70, Porúbka, 072 61 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
4000017704 Poruba pod Vihorlatom, 121, Poruba pod Vihorlatom, 072 32 Pitná voda 02.07.2019 05.07.2019
3000029871 Beniakovce, 234, Beniakovce, 044 42 Pitná voda 04.07.2019 07.07.2019
3000024661 Jasov, 432, Jasov, 044 23 Pitná voda 04.07.2019 07.07.2019
4000019322 Malčice, 345, Malčice, 072 06 Pitná voda 04.07.2019 07.07.2019
4000006733 Markovce, 17, Markovce, 072 06 Pitná voda 04.07.2019 07.07.2019
3000038297 Stará spišská cesta, 38, Košice, 040 01 Pitná voda 08.07.2019 11.07.2019
3000007674 Vrátna, 13, Košice, 040 01 Pitná voda 08.07.2019 11.07.2019
3000006926 Tajovského, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 08.07.2019 11.07.2019
5000003294 Kpt.Nálepku, 2, Prešov, 080 01 Pitná voda 08.07.2019 11.07.2019
5000017829 Špitálska, 6, Prešov, 080 01 Pitná voda 11.07.2019 14.07.2019
5000002262 Budovateľská, 47/a, Prešov, 080 01 Pitná voda 11.07.2019 14.07.2019
6000013499 Štítnická, 270, Plešivec, 049 11 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
6000007933 Československej armády, 449, Plešivec, 049 11 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
6000008044 Štítnická, 271, Plešivec, 049 11 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
6000014569 SNP, 600, Dobšiná, 049 25 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
4000018678 Malčice, 152, Malčice, 072 06 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
1000008493 Pod kaštieľom, 111/17, Raslavice, 086 41 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
1000002675 Vyšný Tvarožec, 4, Vyšný Tvarožec, 086 02 Pitná voda 12.07.2019 15.07.2019
7000008061 Bardejovská, 55/822, Svidník, 089 01 Pitná voda 17.07.2019 20.07.2019
4000006457 Kamenec, , Vinné, 072 31 Pitná voda 17.07.2019 20.07.2019
1000003419 Kobyly, , Kobyly, 086 22 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000007770 Janovce, , Janovce, 086 41 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000323 Námestie SNP, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000322 Námestie SNP, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000125 Orechová, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000002293 Mihaľov, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000405 Jiráskova, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000071 Františkánov, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000000318 Námestie SNP, , Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
1000005955 Giraltovská, 1, Bardejov, 085 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000022549 Hlavná, 143, Čečejovce, 044 71 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000008327 Humenská, 26, Košice, 040 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000012571 Hájska ulica, 352, Turňa nad Bodvou, 044 02 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000006722 Štúrova, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000006705 Štúrova, 8, Košice, 040 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000002219 Jazerná, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
3000034215 Jazerná, 1, Košice, 040 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
5000006250 Sládkovičova, 38, Prešov, 080 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
5000015277 Slovenská, 10, Prešov, 080 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
6000002691 Lubeník, 203, Lubeník, 049 18 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000016857 Nám.Osloboditeľov, 944/11,13, Michalovce, 071 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000016328 Pavlovce nad Uhom, 819, Pavlovce nad Uhom, 072 14 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000018664 Vinné, , Vinné, 072 31 Odpadová voda 18.07.2019 21.07.2019
4000004347 Biela Hora - Prímestská, , Vinné, 072 31 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
6000002857 Sirk, 66, Sirk, 049 64 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000003284 Nám.Osloboditeľov, 51, Michalovce, 071 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000009525 Mierová, 106, Strážske, 072 22 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000023747 Obchodná, 258, Strážske, 072 22 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019
4000020084 Hollého, 7, Michalovce, 071 01 Pitná voda 18.07.2019 21.07.2019