Mediálne centrum - Aktuality - Analýza vody z domových studní potvrdila dlhotrvajúci jav

Analýza vody z domových studní potvrdila dlhotrvajúci jav

Publikované 31.03.2023

Po trojročnej pauze spôsobenej pandémiou ochorenia Covid 19 si mohli obyvatelia, ktorí nie sú napojení na verejný vodovod, opäť nechať otestovať vzorky vody zo svojich domových studní. Bezplatné analýzy vody v ukazovateli dusičnany, ktoré každoročne ponúka pri príležitosti Svetového dňa vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., sa aj tentoraz podľa očakávania stretli s náležitým záujmom.

Zatiaľ čo voda, ktorú svojim odberateľom dodáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je bezpečná a pravidelne veľmi prísne kontrolovaná, domové studne takúto záruku poskytnúť nemôžu.

Dusičnany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Pitná voda musí byť zdravotne bezpečná, čo znamená, že jej krátkodobé ani dlhodobé používanie nesmie ohroziť zdravie ľudí. Kvalita vody sa posudzuje z hľadiska fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického.

Zvýšený obsah spomínaných dusičnanov sa vyskytuje najčastejšie práve v individuálnych zdrojoch – domových studniach. Podľa výsledkov analýz takejto vody, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. organizuje  už 14 rokov (okrem rokov 2020 – 2022), je vykazovaných každoročne viac ako 30 % nevyhovujúcich vzoriek, pričom nezriedka sú vo vzorkách prekročené dusičnany 5 až 10 násobne oproti povolenej limitnej hodnote.

Ako to dopadlo tento rok?

22. marca ponúkala VVS, a.s. vo všetkých svojich 10 zákazníckych centrách možnosť preveriť si stav vody v ukazovateli dusičnany  z domových studní. Obyvatelia doniesli spolu 1 822 vzoriek, z ktorých bolo 1 175 vyhovujúcich a 647 nevyhovujúcich, kde dokonca v 41 vzorkách bola  nameraná koncentrácia dusičnanov v rozsahu 250 – 500 mg/l. Počet nevyhovujúcich vzoriek teda predstavuje 35,51 %. Stabilne  najviac nevyhovujúcich vzoriek bolo v okrese Trebišov, Vranov nad Topľou a Michalovce, čo kopíruje stav z predchádzajúcich rokov.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023