Mediálne centrum - Aktuality - Kanalizáciu nepotešia zvyšky ani toho najväčšieho kulinárskeho skvostu

Kanalizáciu nepotešia zvyšky ani toho najväčšieho kulinárskeho skvostu

Publikované 01.12.2023

Určite sa medzi nami nenájde človek, ktorý by nemal rád dobré jedlo. Jeho príprava je nielen nevyhnutnou každodennou činnosťou, ale pre mnohých aj potešením. Prináša však so sebou odpad vznikajúci pri čistení jednotlivých ingrediencií (napr.zeleniny), ako i pri samotnej príprave pokrmov. V závere kulinárskych procesov sa odpadom stávajú aj neskonzumované zvyšky jedál. Vo všetkých prípadoch stojíme pred dilemou, kam s nimi. Za každých okolností by sme mali mať na pamäti, že nesprávna likvidácia takéhoto kuchynského odpadu môže mať nepríjemné, nezdravé a nezriedka aj finančne náročné následky.

Napriek pravidelným informačným kampaniam, dopodrobna venujúcim sa týmto následkom nevhodnej likvidácie odpadu v domácnostiach, stále veľké množstvo ľudí neupúšťa od svojich zaužívaných a žiaľ aj nesprávnych stereotypov. Vo svojich umývadlách, kuchynských výlevkách a splachovacích WC sa zbavujú zvyškov jedla, napr. omáčok, cestovín alebo polievok. Tie by sa však nikdy nemali vylievať do kanalizácie!  Zvyšky jedál, ktoré ostali na tanieri či v hrncoch pri umývaní riadu, padajú do drezu, kde sa zmiešajú  s vodou. Následne sa vytvára masa, ktorá neraz spôsobí, že voda neodteká. V prípade, že takýto odpad likvidujeme v kanalizácii, vystavujeme ju  viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje spomínané usadzovanie zvyškov v kanalizačnej prípojke. Tam dochádza aj k ich vyhnívaniu, ktoré je spojené so vznikom zapáchajúcich, výbušných plynov a tie môžu prenikať do vnútra nehnuteľnosti. A to určite nechceme! Zvyšky jedál patria do kompostu, alebo do smetného koša.

Samostatnou kapitolou, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť, sú oleje, tuky a masť po varení. Použitý olej, ktorý skončí v kuchynskej výlevke či v toalete, už v pomerne malom množstve dokáže vyrobiť veľké problémy. Tie spočívajú jednak v znečisťovaní vody a pôdy, ako aj v upchávaní potrubí. Ak totiž skončia v kanalizácii, usadzujú sa na jej obvode, kde stuhnú, na základe čoho sa upchá kanalizačná prípojka. Pamätajme si preto, že olej nie je rozpustný vo vode a drží sa nad ňou, kvôli čomu sa postupne usádza v kanalizačnom potrubí. Následkom je zníženie jeho prietočnosti, až úplné upchatie profilu a odstraňovanie takýchto nánosov je zdĺhavé a náročné, navyše v kanalizácii priťahuje, spolu so zvyškami potravín, aj zvýšený výskyt hlodavcov.

Zberom oleja môžeme zamedziť znečisteniu zdrojov pitnej vody, povrchových a podzemných vôd a prispejeme ku znižovaniu nákladov na údržbu potrubia. Zároveň prispejeme k tomu, že zhromaždený použitý olej a tuky budú znova využité a energeticky spracované ako ekologický produkt – biopalivo.

Použitý kuchynský olej sa dá ďalej zužitkovať len za predpokladu, že je čistý. Nemal by teda obsahovať zvyšky jedla. Stačí, keď si doma vyčleníte priehľadnú plastovú nádobu s dostatočným objemom, do ktorej budete použitý olej prelievať. Ideálnym riešením je precediť ho  cez sitko, aby sa zachytili prípadné nečistoty. Nezáleží na tom, či používate ten najlepší olej na vyprážanie, alebo nejakú lacnejšiu alternatívu, precedené oleje môžete zlievať do jednej zbernej nádoby, ktorú je potom potrebné dobre uzavretú odovzdať na zbernom mieste. Olej teda vždy separujme, alebo odovzdávajme na recykláciu. Informácie o možnostiach, aký je systém zberu použitých jedlých olejov z domácností a kde ho odovzdať, by Vám mali poskytnúť na obecných a mestských úradoch. Využiť môžete ale aj  spoločnosti, ktoré takúto službu ponúkajú. Medzi ne patria napríklad čerpacie stanice Slovnaft, OMV, alebo obchodný reťazec Kaufland. 

A ešte na záver. Po precedení oleja do fľaše sa odporúča panvicu alebo pekáč,

 na ktorom sme varili, ešte pred umytím poriadne vytrieť papierovou utierkou. Zabránime tak tomu, aby sa hoc i malé zvyšky oleja dostali  do odtoku našich kuchynských drezov a následne do kanalizácie.

Celý proces likvidácie kuchynského odpadu tak bude správny a bezpečný.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023