Mediálne centrum - Aktuality - Kvalita pitnej vody nie je reklamný slogan

Kvalita pitnej vody nie je reklamný slogan

Publikované 08.12.2023

Nejeden z Vás už pravdepodobne niekedy premýšľal nad tým, čo presne znamená pojem mäkká a tvrdá voda a čo vlastne tento údaj pre nás, ktorí ju denne pijeme, znamená...

Často sme z rôznych strán atakovaní „zaručenými“ a bombasticky znejúcimi informáciami o tom, čo je pre nás najlepšie. Nie je preto výnimkou, ak napríklad niektorí výrobcovia a distribútori minerálnych vôd tvrdia, že pitná voda dodávaná vodárenskými spoločnosťami z rôznych dôvodov (medzi nimi aj kvôli mäkkosti vody) neprospieva nášmu zdraviu. Je preto namieste vysvetliť, ako je to vlastne so spomínanou tvrdosťou a s obsahom minerálov v pitnej vode, ktorú máme k dispozícii vždy, keď otočíme vodovodným kohútikom.

Slovensko sa môže pochváliť jednými  z najkvalitnejších vodných zdrojov v Európe. Ako zdroje pitnej vody sú využívané podzemné zdroje, ale aj niektoré povrchové s vysokou kvalitou. Tému kvality a zloženia vody, ktorú odberateľom dodáva Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. odborne zhrnula  Ing. Nataša Riganová, vedúca Útvaru chemicko-technologických činností VVS, a.s.: “Každá voda obsahuje minerály v prírodnej podobe, ich obsah ale závisí od geologickej skladby horniny, ktorou voda v podzemí preteká. Podzemné vody v porovnaní s povrchovými vodami sa vyznačujú vyššou tvrdosťou. Ďalšiu úpravu vody vyžadujú zväčša len povrchové zdroje, ktoré sú viac ovplyvnené hydrologicko-klimatickými pomermi, geologickou skladbou podložia a dnovými sedimentmi a podobne."


Čo vyjadruje tvrdosť vody?

“Tvrdosťou vody sa vyjadruje obsah vo vode rozpustených minerálov, z ktorých prevažuje vápnik a horčík. Aj keď neexistuje univerzálna stupnica pre tvrdosť vody, zaraďuje sa  do niekoľkých stupňov od veľmi mäkkej (0 - 0,71 mmol/l) až po veľmi tvrdú nad 5,4 mmol/l.”

Vápnik a horčík patria medzi najvýznamnejšie a najlepšie preskúmané stopové (esenciálne) prvky obsiahnuté v pitnej vode, ktorých pozitívny vplyv na ľudské zdravie bol dostatočne vedecky preukázaný a prítomnosť ktorých je v pitnej vode žiadúca pre mnohé fyziologické funkcie organizmu. Majú preventívny vplyv na vznik srdcovo-cievnych ochorení, antioxidačné  funkcie a prevenciu ďalších ochorení. Sú pre ľudské zdravie nevyhnutné, pretože organizmus si ich nevie sám vytvoriť, ale musí ich prijímať do organizmu vhodnou formou.

Základným zdrojom príjmu vápnika i horčíka sú potraviny, príspevok z vody k dennému príjmu sa pohybuje v rozmedzí 5 - 20 percent, kde sa poväčšine vyskytujú v iónovej forme, sú dobre rozpustné a ľahko vstrebateľné. Ale môžu sa aj cielene pridávať, napríklad bežné je stvrdzovanie vody pri  niektorých povrchových zdrojov (rekarbonizácia - kontaktná filtrácia cez mramor, dolomit, polovypálený dolomit, magnezit, vápenec, dávkovanie oxidu uhličitého a vápna a podobne). 

 

Zdravá výživa si vyžaduje kvalitu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov, odporúča pre tvrdosť vody hodnotu 1,1 až 5,0 mmol/l, pričom koncentrácia vápnika by mala byť viac ako 30 mg/l a  odporúčaná hodnota pre horčík je 10 mg/l až 30 mg/l, avšak  medzná hodnota je 125 mg/l.

"Odborníci na zdravú výživu preto odporúčajú pitnú vodu ako kvalitný nápoj na každodennú neobmedzenú konzumáciu. Zdôrazňujú, že pitná voda svojím zložením, najmä vyváženým pomerom vápnika, horčíka a ďalších minerálnych látok je nielen vhodná, ale priam prospešná pre naše zdravie. Mala by preto byť základom pitného režimu každého človeka, " zdôrazňuje Ing. Nataša Riganová a dodáva, že "zvlášť počas teplých letných dní a pri vysokej fyzickej záťaži  je veľmi dôležité dodržiavať pitný režim. Väčšinou sa však hovorí o tom, koľko toho treba vypiť, menej sa už spomína to, čo je vhodné piť."

Zdravotníci upozorňujú, že nevhodné sú nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Ideálna je pitná voda, no mnohí Slováci aj napriek tomu siahajú po minerálkach. Koľko a aký druh minerálnej vody by sme mali denne vypiť, závisí od nás samotných a skutočného obsahu minerálov vo vode. „Minerálne vody môžu dopĺňať denný pitný režim, ktorého základom by ale mala byť voda s nižšou mineralizáciou (t.j. do 500 mg/l). Pri minerálnych vodách je tento obsah koncentrácie množstva celkových rozpustených látok podstatne vyšší, rádovo aj niekoľko násobne! Všeobecne sa odporúča, aby spotreba minerálok s vyššou mineralizáciou neprekročila hranicu 30 až 50 percent z celkového príjmu tekutín za deň. A navyše, minerálky je vhodné striedať, každá z nich totiž obsahuje iné látky. Obzvlášť opatrní pri výbere a dávkovaní minerálnych vôd so zvýšenou mineralizáciou je potrebné byť u detí a u dospelých s ochoreniami obličiek a srdca," upresňuje Ing. Nataša Riganová.

 

Voda – ten správny základ pitného režimu

Oproti tomu pitná voda ako kvalitný nápoj na každodennú konzumáciu obsahuje vyvážené množstvo minerálov potrebných pre ľudský organizmus, nezaťažuje ho a tak ju možno piť neobmedzene! Je pravidelne kontrolovaná a svojím zložením, najmä vyváženým pomerom vápnika, horčíka a ďalších minerálnych látok je nielen vhodná, ale priam prospešná pre naše zdravie.

Je odporúčaná ako najlepšia forma pitného režimu, má schopnosť detoxikovať organizmus a nezaťažuje ani naše peňaženky.  

Preto by mala byť pitná voda z vodovodu základom pitného režimu každého jedného človeka!

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023