Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Rožňava

Predstavujeme Vám závod Rožňava

Publikované 05.09.2022

Predstavujeme Vám závod Rožňava

História

Zásobovanie samotného mesta Rožňava pitnou vodou sa riešilo postupne, rozširovalo sa tak, ako sa rozrastalo mesto v 60 a 70 rokoch minulého storočia. Od roku 1977 boli pre Rožňavu využívané aj ďalšie vodne zdroje v lokalitách Pašková, Vidová, Brzotínska vyvieračka a Kunova Teplica.

Začiatky kanalizácie v meste sa datujú do 19.storočia. Murovaná kanalizácia vyúsťovala bez čistenia do potoka Drázus, pretekajúceho mestom. Dnešná kanalizácia, vrátane čistiarne odpadových vôd, bola vybudovaná v rokoch 1967-1975. Ide o jednotnú kanalizáciu s dĺžkou 26,5 km a mechanicko-biologickú čistiareň.

Súčasťou vodárenského komplexu v Rožňave je aj mesto Revúca, kde sa nachádzajú viaceré vodárenské objekty, spadajúce pod závod Rožňava.

Súčasnosť

V pôsobnosti závodu Rožňava je na verejný vodovod v súčasnosti pripojených 88,15 % obyvateľstva. Dĺžka vodovodnej siete je 513,684 km. Na verejnú kanalizáciu je pripojených 80,76 % obyvateľstva, z toho 79,50 % na kanalizáciu s čistiarňou odpadových vôd, pričom dĺžka kanalizačnej siete je 153,058 km“.

Od vzniku závodu Rožňava v roku bol až do polovice roku 2022 riaditeľom závodu súčasný generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Ing. Stanislav Prcúch. Po tom ako sa po dlhých rokoch svojho pôsobenia na poste riaditeľa závodu stal generálnym riaditeľom VVS, a.s., bolo nevyhnutné obsadiť uvoľnený post skúseným odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami. Voľba padla na Ing. Tatianu Kúdelovú, ktorá bola dlhodobo profesne spojená práve s týmto závodom. Aktuálne v závode Rožňava pracuje 178 zamestnancov.

Ďalšie zaujímavé informácie o závode Rožňava, jeho minulosti, súčasnosti a víziách do budúcnosti sa dozviete vo videu:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu a je jednou z najväčších spoločností v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd v Slovenskej republike. Pôsobí na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja. Zároveň  je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov vo svojich 9 závodoch.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023