Mediálne centrum - Aktuality - Predstavujeme Vám závod Trebišov

Predstavujeme Vám závod Trebišov

Publikované 13.09.2022

Predstavujeme Vám závod Trebišov

História

Závod Trebišov vznikol v roku 1966. V čase jeho vzniku mu patrilo len 5 vodovodov s 87 km dĺžkou vodovodnej siete vybudovanej v troch obciach. V minulosti malo mesto pre verejné zásobovanie len jediný vodný zdroj a to tzv. grófsku studňu, ktorý zásoboval vodou len centrum mesta. Bytové jednotky mali samostatné studne a malé  domáce vodárne. Mesto Trebišov, ale i bývalé okresné mesto Sečovce sužoval akútny nedostatok pitnej vody, ktorý si vyžadoval hľadanie a využívanie nových vodných zdrojov.

Súčasnosť

Závod Trebišov zabezpečuje dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd v troch okresoch Košického kraja a to v obciach a mestách okresu Trebišov, časti okresu Košice – okolie a v južnej časti okresu Michalovce.

V pôsobnosti závodu Trebišov je na verejný vodovod v súčasnosti pripojených 81,80 % obyvateľstva. Dĺžka vodovodnej siete je 826,609 km. Na verejnú kanalizáciu je pripojených 67,74 % obyvateľstva, pričom dĺžka kanalizačnej siete je 226, 021 km.

Závod Trebišov, ktorého riadiace kormidlo drží v rukách Ing, Iveta Hricíková, má aktuálne 178 zamestnancov. Tí sa starajú napríklad  o prevádzkové práce na vodovodnej a kanalizačnej sieti a o bezproblémovú prevádzku rôznych vodárenských objektov, spadajúcim pod závod Trebišov. K takým patria napríklad čistiarne odpadových vôd v Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Čiernej nad Tisou či Sečovciach, vodojemy Vojany, Kapušianske Kľačany, Kráľovský Chlmec alebo čerpacia stanica pred obcou Nový Ruskov.

Viac informácií  o závode Trebišov, jeho histórii, špecifikách,  ale aj plánoch do budúcnosti sa dozviete vo videu:

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu a je jednou z najväčších spoločností v oblasti zásobovania pitnou vodou a odvádzania odpadových vôd v Slovenskej republike. Pôsobí na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického kraja. Zároveň  je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Zamestnáva viac ako 2000 zamestnancov vo svojich 9 závodoch.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023