Mediálne centrum - Aktuality - Pri voľbe prezidenta AVS rozhodli znalosti a skúsenosti špičkového odborníka z Košíc

Pri voľbe prezidenta AVS rozhodli znalosti a skúsenosti špičkového odborníka z Košíc

Publikované 06.05.2022

Koncom apríla sa v Modre konal Snem Asociácie vodárenských spoločností (AVS), ktorá združuje väčšinu podnikateľských subjektov aktívne pôsobiacich v oblasti poskytovania vodohospodárskych činností na Slovensku. V rámci snemu prebehli aj voľby do štatutárnych orgánov AVS.

Jedným z dôležitých bodov programu bola voľba prezidenta a viceprezidenta AVS. Členovia Asociácie v hlasovaní rozhodli a do najvyššej pozície opätovne, v poradí už na tretie funkčné obdobie, zvolili Ing. Stanislava Hrehu, PhD. Svojím rozhodnutím tak potvrdili jeho nespochybniteľné znalosti v oblasti vodárenstva a dlhoročné skúsenosti. Viceprezidentom AVS sa stal generálny riaditeľ Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., JUDr. Peter Olajoš.

„Naozaj si vážim rozhodnutie členov Asociácie, ktorí mi svojou voľbou opakovane prejavili dôveru a zároveň ocenili moju prácu nielen pre AVS, ale pre vodárenstvo ako také.  Každá jedna vodárenská spoločnosť sa pri svojej nesmierne náročnej a zodpovednej činnosti potýka so širokým spektrom problémov. Práve Asociácia vodárenských spoločností je pre svojich členov partnerom, s ktorým je možné konzultovať a spolupracovať, čo považujem za veľký prínos,“ zhodnotil Ing. Stanislav Hreha, PhD.

Spolupráca a vymieňanie skúseností v oblasti poskytovania vodárenských služieb je veľmi dôležitá aj na medzinárodnej úrovni. Asociácia vodárenských spoločností na Slovensku je zároveň aj členom európskej vodárenskej asociácie s názvom Eurau, kde sa podieľa na príprave európskej legislatívy.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023