Mediálne centrum - Aktuality - Spolupráca, ktorá otvára nové možnosti

Spolupráca, ktorá otvára nové možnosti

Publikované 12.02.2024

Koncom minulého týždňa sa uskutočnil podpis Memoranda o spolupráci medzi Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Jeho hlavným cieľom je rozvíjať spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií.

Samotnému aktu podpisu Memoranda, konajúceho sa na pôde generálneho riaditeľstva VVS, a.s., predchádzal veľmi podnetný rozhovor. Okrem generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva VVS, a.s., Ing. Stanislava Prcúcha a dekana Strojníckej fakulty, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozefa Živčáka, PhD., MPH sa ho zúčastnila aj riaditeľka vnútornej správy, Ing.Jana Betnátová, Ing. Viktor Háber, obchodný riaditeľ VVS, a.s. a Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA, tajomníčka fakulty.
Obe strany Memoranda prejavili intenzívny záujem rozvíjať spoluprácu v oblasti environmentalistiky, skúmania záťaže na životné prostredie, energetickej úspore zdrojov, ale aj technických riešení pri zásobovaní pitnou vodou a odvádzaní odpadových vôd. VVS, a.s. bude spolupracovať so študentami a doktorandmi fakulty pri spracovávaní záverečných prác a publikačných výstupov a zároveň im umožní vykonať  odbornú prax.
„Som veľmi rád, že sa Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa stala partnerom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Akademická pôda má veľké kapacity, ktoré dokážeme využiť na to, aby sme vedeli prijímať v našej spoločnosti tie správne rozhodnutia a preto si veľmi vážim ústretovosť pána dekana a jeho reakciu na tento návrh. Pevne verím, že naša spolupráca, ktorú sme práve potvrdili podpisom Memoranda, prinesie obojstranný úžitok v oblasti vzájomne prospešného vymieňania si cenných skúseností a v neposlednom rade aj priamo v praxi,“ zhodnotil Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a.s..

„Dovolím si nadviazať na pána generálneho riaditeľa, ktorý spomenul slovo prax, pretože i tento akt je príkladom dobrej praxe. Aj v dnešných časoch je žiaduce mať dobrý gazdovský rozum, ale všetko sa nedá robiť len s ním. Je potrebné vzdelanie a skúsenosti. Budeme budovať vzájomnú pomoc, pretože naši budúci absolventi, ale aj tí, ktorí ešte študujú, získajú veľký priestor vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. práve pre tak dôležitú prax. Nadobudnú množstvo informácií a ak sa rozhodnú ostať v tejto spoločnosti, budú dokonale pripravení,“ uviedol dekan Strojníckej fakulty, Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH.

 

Galéria

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023