Mediálne centrum - Aktuality - ÚRSO rozhodol o nových cenách, tie vstúpia do platnosti 1. januára

ÚRSO rozhodol o nových cenách, tie vstúpia do platnosti 1. januára

Publikované 27.12.2022

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o nových cenách, tie vstúpia do platnosti 1. januára

Vzhľadom na neustále rastúce ceny energií a s tým spojené zvýšené prevádzkové náklady vodárenských spoločností, je nevyhnutná úprava ceny za vodné a stočné pre domácnosti. S prihliadnutím na aktuálnu  situáciu, podala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v septembri 2022 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví návrh cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou pre prvý rok regulačného obdobia 2023-2027.

Vodárenské spoločnosti potrebujú elektrickú energiu pri všetkých procesoch dodávky pitnej vody, ako aj čistenia odpadových vôd. Na jej distribúciu sú zas potrebné vysokovýkonné čerpadlá, ktoré tiež fungujú na elektrickú energiu. Ak by teda nedošlo k navýšeniu cien za vodné a stočné, vodárenské spoločnosti by nemohli fungovať. Vodárenské spoločnosti žiadali kompetentných, aby došlo aj pre vodárenský sektor k zastropovaniu cien, čo sa ale nestalo.

Koncové ceny elektriny, plynu aj vody na rok 2023, vrátane jednotlivých zložiek týchto cien, má v rukách Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a ten rozhodol o novej cene za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Podľa schváleného mechanizmu sa ceny môžu zvyšovať, ale aj znižovať, ak sa situácia s infláciou a energiami ustáli. 

Nové ceny, ktoré vstúpia do platnosti od 1.1.2023

 

P.č.

Názov

Merná
jednotka

Schválená cena v EUR        
od 1.1.2023  

bez DPH

     s DPH

1.

Výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom

m3

1,6314

1,9577

2.

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

m3

1,3626

1,6351

3.

Distribúcia pitnej vody verejným vodovodom pre obecné vodárenské spoločnosti

m3

0,8973

1,0768

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa stará o dodávku vody pre takmer 1 milión obyvateľov a odkanalizovanie pre zhruba 700 000 obyvateľov. Zároveň prevádzkuje 99 čistiarní odpadových vôd. Jej služby musia byť k dispozícii nepretržite – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Kvalitné služby a užívateľský komfort odberateľov sú pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. absolútnou prioritou. Zvyšovanie cien spoločnosť nijak neteší, no zďaleka sa netýka len VVS, a.s., ale takmer všetkých odvetví, služieb, či komodít.

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023