Mediálne centrum - Aktuality - V opatreniach predbehli štát

V opatreniach predbehli štát

Publikované 20.07.2020

VVS, a.s. je subjektom hospodárskej mobilizácie, preto veľmi pozorne sledovala vývoj pandémie vo svete aj na Slovensku. Na situáciu sa pripravila naozaj zodpovedne – predbehla dokonca vyhlásenie núdzového stavu vládou a s tým súvisiace opatrenia.
Už 9. marca mala VVS jasne stanovené interné pravidlá, a to 14 dňovú karanténu týkajúcu sa zamestnancov prichádzajúcich zo zahraničia, čo platilo aj v prípade, ak sa domov zo zahraničia vrátil rodinný príslušník zamestnanca. Karanténne podmienky boli prvé, ktoré VVS zaviedla po zasadaní vlastného krízového štábu. V súvislosti s kritickou situáciou VVS zaviedla pre pracovníkov, u ktorých to bolo možné, povinný home office.
Zrýchlené opatrenia sa týkali aj materiálno-technického vybavenia – zaobstarávania ochranných pomôcok, čo nebolo jednoduché, keďže VVS zamestnáva približne 2 000 zamestnancov. Spoločnosť počas pandémie zabezpečila viac ako 40 000 kusov rúšok, viac ako 15 000 respirátorov, približne rovnaký počet ochranných rukavíc a 500 kusov ochranných oblekov a germicídne žiariče.

Ceny pomôcok vyššie aj o 600 %
V prípade pandémie začala koncom marca platiť tzv. lex korona – novelizované pravidlo o verejnom obstarávaní. Znamenalo, že v čase núdzového stavu je možné obstarať život a zdravie zachraňujúce tovary aj od dodávateľov, ktorí nie sú v registri partnerov verejného sektora. Lex korona je hovorové označenie zákonných mimoriadnych opatrení s cieľom zmierniť negatívne dôsledky COVID-19 zostavených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
„Útvar stratégie a nákupu veľmi promptne zareagoval na našu požiadavku a zabezpečil prvé ochranné pomôcky – rúška a dezinfekčné prostriedky. Bol to heroický výkon, lebo v tom čase všetky spoločnosti hľadali existujúce možnosti na zabezpečenie týchto pomôcok. Veľmi negatívne sme vnímali ceny týchto pomôcok, v porovnaní so situáciou pred pandémiou vyskočili aj o 600 %,“ opisuje ťažkú situáciu počas pandémie Ing. Tibor Jačman, vedúci útvaru interného auditu a bezpečnosti práce VVS, a.s..
VVS krátko predtým na základe súťaže uzavrela zmluvu s novým dodávateľom, bolo preto otázne, ako si s nepoznanou a nepríjemnou situáciou poradí. Zareagoval však veľmi zodpovedne a aktívne, snažil sa dodržiavať prijateľné ceny a aj vďaka nemu VVS mohla svojim zamestnancom zabezpečiť hneď na začiatku krízy aspoň základné množstvo ochranných pomôcok a dezinfekcie.
Kvôli zabezpečeniu dostatočného množstva ochranných pomôcok počas prípadnej druhej vlny pandémie, ktorá môže nastať nečakane, inicioval manažment VVS stretnutie, ktorého cieľom bolo určenie potrebného počtu nákupu týchto pomôcok. Veľa pomôcok je k dispozícii aj v skladoch.

Dôležité šedé eminencie
Traja páni, ktorí sa hneď od začiatku vypuknutia pandémie doslova borili so zabezpečením ochranných pomôcok zamestnancom, si rovnako zaslúžia uznanie a potlesk. Bez ich promptnej reakcie, prieskumu trhu, hľadania dodávateľov by približne 2 000 zamestnancov VVS nemalo potrebné pomôcky a nemohli by tak vykonávať dôležitú prácu. Na ich rýchlu reakciu a organizáciu sa spoliehalo vedenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale aj všetci zamestnanci a neboli sklamaní.
Situáciu zvládli vynikajúco. Poďakovanie patrí Ing. Tiborovi Jačmanovi, vedúcemu útvaru interného auditu a bezpečnosti práce, Jaroslavovi Palkovi, vedúcemu oddelenia strategického nákupu a Ing. Viktorovi Háberovi, vedúcemu útvaru stratégie a nákupu VVS, a.s..

Viac o situácii vo VVS počas koronakrízy sa dozviete tu:

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023