Mediálne centrum - Aktuality - Verejná kanalizácia si od nás zaslúži viac

Verejná kanalizácia si od nás zaslúži viac

Publikované 29.01.2024

Nad stále opakujúcim sa problémom nevhodnej likvidácie odpadu vo verejnej kanalizácii zalamujú ruky nielen pracovníci vodárenských spoločností, ale ak by sme mali byť obrazní, aj samotná príroda.

Zdá sa, že ľudia následne, ako vo svojej toalete spláchnu aj odpad, na ktorý nie je určená, prípadne ho vylejú do umývadla, hneď po tom ako „zmizne“ v odtoku, nadobúdajú dojem, že problém je vyriešený. Nech už by sme nad tým zatvárali oči akokoľvek dlho a intenzívne, nespochybniteľným faktom je, že v kanalizácii majú končiť výlučne odpadové vody po použití WC, sprchy, vane, vody z prania, umývania riadu, očisty obydlí. Iné do kanalizácie rozhodne nepatrí, ani keby nám to malo akokoľvek ušetriť čas a „námahu“ likvidovať odpad správne.

Problém nevhodnej likvidácie odpadu vo verejnej kanalizácii, napriek dôrazným informačným kampaniam neutícha. S jej následkami však  nebojuje len Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ale všetci prevádzkovatelia vodárenských sietí, zďaleka presahujúcich hranice našej krajiny. Bez zveličovania by tak bolo možné nazvať tento nežiaduci jav globálnym problémom.

 

Verejná kanalizácia by vedela rozprávať neuveriteľné príhody

Ľudia sa nad tým, že ich WC a umývadlo nie je bezodná odpadová diera, ktorá príjme všetko čo sa nám do nej podarí vtesnať, zamyslia neraz až v momente, keď sa im upchá kanalizácia, prípadne na vodovodnej sieti vznikne porucha, ktorá môže znamenať dočasný výpadok dodávky vody. Nehovoriac už o tom, že časté poruchy a ich náročné odstraňovanie znamenajú zvýšené náklady, ktoré sa, úplne logicky, môžu následne odraziť aj na cene stočného.

Tuhý odpad spôsobuje upchávanie kanalizácie, zmenšovanie profilu, vytváranie rôznych bariér a prekážok v kanalizačných rúrach zapríčinených predmetmi a látkami, ktoré patria do odpadu, alebo na zberné dvory.  V čistiarňach odpadových vôd  sa takýto odpad zachytáva zväčša na hrubých hrabliciach. V prípade jeho skríženia môže dôjsť k zaseknutiu samotných hrablíc až do takého štádia, že je nutné ich odstavenie a fyzické odstránenie zaseknutého odpadu.

Cieľom čistenia odpadových vôd je odstránenie pevných častíc, zníženie obsahu organickej hmoty, koncentrácie dusíka a fosforu a počtu patogénnych mikroorganizmov. Výsledným produktom je vyčistená voda a vedľajším produktom pri čistení odpadových vôd je čistiarenský kal.

Do kanalizácie sa okrem nevhodného tuhého odpadu nesmú vylievať ani zvyšky lepidiel, syntetických rozpúšťadiel, lakov, záhradnej chémie, znečistený benzín, mazadlá a pod. Ak sa takéto toxické látky dostanú do odpadových vôd, zvyšujú nároky na ich čistenie a predražujú samotný čistiaci proces odpadových vôd. Navyše, ak biologický proces nestačí odbúrať všetky škodlivé látky, ich zvyšky sa dostanú do povrchových tokov, ničia vodnú faunu a flóru, ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a taktiež sú zvyšky v čistiarenskom kale, spracovávaním ktorého sa môžu dostať ďalej, napríklad do hnojív.

Opakovane apelujeme na verejnosť, že do WC nepatria ani rôzne hygienické potreby ako hygienické vložky, plienky, vlhčené utierky a podobne.  Tieto produkty obsahujú pomerne silné vlákna, ktoré sa namotávajú na osky čerpadiel, čo si následne vyžaduje ich odstavenie z prevádzky a namotané vlákna sa musia prácne mechanicky odstraňovať, čo je proces, ktorý trvá celé hodiny. Je to odpad, ktorý patrí výhradne do koša!

Samostatnou kapitolou, ktorá predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie je aj nebezpečný odpad vo forme rôznych chemikálií.  Je potrebné zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie

 

Do kanalizácie rozhodne nepatria :

 tuhé odpady, tvrdnúce látky, ako napr. stavebný odpad (omietky, sadra, lepidlá, peny)

 ropa a ropné látky, soľ zo zimnej údržby

 rádioaktívne, infekčné látky a tiež látky, ktoré spôsobujú nadmerný zápach

 chemikálie, farby, riedidlá, rozpúšťadlá, silné dezinfekčné prostriedky

 predmety z dreva, drôty, plechy

 horľavé a výbušné látky a látky

 plastové a gumové produkty

 textilné produkty (napr. dámske pančuchy) a iné tkaniny

 odpady zo záhrad, pokosená tráva, lístie a pod.

 komunálny odpad, papier

 lieky

 kuchynský a reštauračný odpad (zvyšky jedál, tuky)

 rôzne hygienické potreby: hygienické vložky, plienky, vlhčené utierky, kondómy

 cigaretové ohorky

 

Zaťažená kanalizácia spôsobuje nedostatočný prietok odpadových vôd, ich stagnáciu v rúrach a nepríjemný hnilobný zápach. Buďme zodpovední, kanalizácia nie je verejná skládka, ani smetisko!

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023