Mediálne centrum - Aktuality - VVS, a.s. pomáha deťom svojich zamestnancov

VVS, a.s. pomáha deťom svojich zamestnancov

Publikované 05.09.2023

Koncom roka 2022 predstavitelia Neinvestičného fondu VODÁRNE Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a Neziskovej organizácie Daniela J. Kratkeho – Pomôž deťom podpísali Memorandum o vzájomnej spolupráci. Spojili sily s jasným cieľom kontinuálne podporovať mimoškolské aktivity a krúžky pre deti zamestnancov VVS, a.s. a prispievať tak k prehlbovaniu ich talentu a zručností.

Už začiatkom tohto roka prišlo vyše 100 žiadostí na 2. školský polrok 2022/2023. Väčšina sa týkala rozvoja v rámci základných umeleckých škôl, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, či tanečnej. Hneď po nich nasledoval rozvoj pohybových a športových aktivít detí. Vďaka spojeniu Neziskovej organizácie Daniela J. Kratkeho a Neinvestičného fondu VODÁRNE mohli byť splnené všetky žiadosti v plnej požadovanej výške.

Pre veľký záujem o tento pilotný projekt spolupráce sa aj tento polrok prijímajú žiadosti od zamestnancov VVS, a.s.. Aktuálne prebieha do 30.9.2023 ďalšia výzva, o ktorej sa zamestnanci môžu dozvedieť viac na stránke  www.pomozdetom.sk

„Zamestnanci VVS, a.s. na základe spolupráce medzi Neziskovou organizáciou Daniela J. Kratkeho a Neinvestičným fondom VODÁRNE majú možnosť požiadať o príspevok na mimoškolské aktivity svojich detí a vnúčat. Túto možnosť považujeme za veľmi dôležitú, pretože práve tieto aktivity sú podstatné pre všestranný rozvoj detí a vnúčat našich zamestnancov. Podpora vzdelania a rozvoj talentu sú investíciou do ich budúcnosti. Podľa pozitívnych reakcií zo strany zamestnancov vieme, že túto aktivitu naši zamestnanci vítajú,“ hodnotí JUDr. Ján Šmídt, správca Neinvestičného fondu VODÁRNE VVS, a.s..

 

 

 

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023