Mediálne centrum - Aktuality - Zákony a pravidlá musia platiť pre všetkých

Zákony a pravidlá musia platiť pre všetkých

Publikované 14.07.2023

Pravdepodobne nenájdeme vodárenskú spoločnosť, ktorej by nerobili vrásky na čele čierni odberatelia pitnej vody, rovnako ako producenti, odvádzajúci na čierno odpadové vody do kanalizácie. V oboch prípadoch sú to občania, ktorí nemajú s vodárenskou spoločnosťou uzatvorený zmluvný vzťah, čím sa dopúšťajú nelegálnej činnosti. A hoci sú na mieste represívne opatrenia, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa pri príležitosti dvadsiateho výročia svojho vzniku rozhodla ponúknuť občanom, ktorých sa takéto  konanie týka, tzv.generálny pardón.

V termíne trvania generálneho pardonu od 18. mája do 18. júna tohto roku mali dotknuté fyzické alebo právnické osoby možnosť prihlásiť sa v zákazníckych centrách vodární, pričom motiváciou bol fakt, že im nebude spätne účtovaná škoda, ktorá doteraz spoločnosti vznikla neoprávneným odberom alebo odvádzaním. S takýmito odberateľmi následne uzatvorila Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zmluvný vzťah odo dňa prihlásenia, čím dostal ich odber pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd náležitý právny rámec.

Generálny pardón využilo 31 fyzických i právnických osôb, z čoho 21 prípadov sa týkalo odvádzania odpadových vôd a 10 neoficiálneho napojenia na verejný vodovod.

„Výroba a distribúcia pitnej vody, rovnako ako odvádzanie a následné čistenie odpadových vôd, je  náročný, nepretržitý proces, ku ktorému Východoslovenská vodárenská spoločnosť,  a.s. pristupuje s veľkou zodpovednosťou. Povinnosti a zodpovednosť sa ale musia týkať každého jedného z nás. Je nesmierne dôležité, aby sa neobchádzali zákony a pravidlá, pretože to prináša následky nielen jednotlivcom, ale aj spoločnosti. Nemusí sa na to v konečnom dôsledku ani nahliadať cez prizmu zákonov, niekedy stačí, ak budeme mať neustále na pamäti, že každý náš postoj a každé konanie formuje správanie našich detí a mládeže,“ konštatuje Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Vzhľadom na to, že prípadov neoprávneného konania je ešte stále dosť, po ukončení generálneho pardónu je VVS, a.s. nútená v spolupráci s primátormi miest a starostami obcí kontrolovať napojenie na dodávku pitnej vody, ako i spôsob likvidácie odpadových vôd z jednotlivých nehnuteľností, pričom čierny odberateľ sa bude posudzovať ako neoprávnený odberateľ so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú.

NAHLÁSENIE PORUCHY E-služby

Ostatné články

20 odtieňov modrej

12.04.2023